Näyttelykoirakilpailujen säännöt

VUODEN NÄYTTELYKOIRA JA VUODEN VETERAANI KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Suomen Lunnikoirayhdistys ry palkitsee vuoden näyttelykoiran ja vuoden veteraanikoiran.
 2. Vuoden näyttelykoira -arvon voi voittaa se lunnikoira, joka on menestynyt parhaiten Suomessa pidetyissä Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä, virallisissa näyttelyissä. Koiran omistajan tulee olla SLY:n jäsen. Mikäli koiralla on useampia omistajia, tulee kaikkien olla SLY:n jäseniä.
 3. Vuoden veteraanikoira -arvon voittaa se lunnikoira, joka on menestynyt parhaiten Suomessa pidetyissä Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä virallisissa näyttelyissä veteraaniluokassa. Koiran omistajan tulee olla SLY:n jäsen. Mikäli koiralla on useampia omistajia, tulee kaikkien olla SLY:n jäseniä.
 4. Vuoden näyttelykoira ja vuoden veteraanikoira palkitaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Valokuvakansio on jatkuvasti kiertävä.
 5. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulos, viideltä (5) eri tuomarilta oheisen taulukon mukaisesti.
 6. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se koira, jolla on vähemmän huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan voittaja ottamalla ensin huomioon BIS- ja ryhmäsijoitukset, sen jälkeen ROP-tulosten määrä. Jos ROP-tuloksia on yhtä monta, ratkaisee se millä osallistujamäärällä tulos on saavutettu. Suurimman osallistujamäärän ROP-tulos on ratkaiseva. Jos tulokset ovat edelleen tasan, voidaan palkita useampi koira.
 7. Eri suorituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaan. Pisteet lasketaan vain parhaasta sijoituksesta/näyttely. SSKY:n erikoisnäyttelyn BIS-tuloksista saa pisteitä ryhmäsijoitusten pisteiden mukaan ei BIS-sijoitusten.
 8. Osallistujamäärään lasketaan näyttelyssä virallisessa luokassa esitetyt koirat, epäviralliseen pentuluokkaan ilmoitettuja ja poissaolevia koiria ei huomioida. Veteraanikoira -kisassa osallistujamäärään lasketaan vain veteraaniluokissa esitetyt koirat. Virallisen osallistujamäärän voi tarkistaa KoiraNetin tuloksista.
 9. Veteraaniluokan tuloksia ei oteta huomioon vuoden näyttelykoira -arvon pisteitä laskettaessa. Vuoden veteraanikoira –arvon pisteet lasketaan ainoastaan veteraaniluokan sijoituksista.
 10. Urokset ja nartut kilpailevat samasta vuoden näyttelykoiran ja vuoden veteraanikoiran -arvosta.
 11. Kilpailuun lasketaan mukaan kymmenen parhaan lunnikoiran tulokset, kummassakin sarjassa erikseen.
 12. Jokainen omistaja lähettää itse pistetiedot (näyttelyn päivämäärä ja paikka, tuomari, rodun osallistujamäärä, saatu tulos ja pistemäärä) SLY:n sihteerille, joka tarkastaa pisteet. Tiedot näyttelytuloksista on lähetettävä kilpailuvuoden jälkeisen tammikuun viimeiseen päivään mennessä.
 13. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa SLY:n yleiskokouksessa. Yleiskokous päättää myös sen, milloin uudet säännöt astuvat voimaan.

VUODEN NÄYTTELYKOIRA- JA VUODEN VETERAANI –kilpailujen pistetaulukko

määrä/ sijoitus1-3  4-78-1213-1718-2223-2728 ->
ROP ROP-VET10111213141516
VSP VSP-VET891011121314
PU/PN26789101112
PU/PN345678910
PU/PN4345678
RYP1 BIS1-VET20
RYP2 BIS2-VET19
RYP3 BIS3-VET18
RYP4 BIS4-VET17
BIS124
BIS223
BIS322
BIS421

Ryhmäsijoitus ja BIS-sijoitus kansainvälisessä ja erikoisnäyttelyssä + 5 pistettä.

VUODEN PENTU -KOIRAKILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Suomen Lunnikoirayhdistys ry palkitsee vuoden pentukoiran.
 1. Vuoden pentukoira -arvon voi voittaa se lunnikoira, joka on menestynyt parhaiten Suomessa pidetyissä Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaan järjestetyissä näyttelyissä, joissa on pentuluokat. Koiran omistajan tulee olla SLY:n jäsen. Mikäli koiralla on useampia omistajia, tulee kaikkien olla SLY:n jäseniä.
 1. Palkinto ja kiertävä valokuvakansio jaetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.
 1. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulos, viideltä (5) eri tuomarilta.
 1. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se koira, jolla on vähemmän huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan voittaja ottamalla ensin huomioon BIS- ja ryhmäsijoitukset, sen jälkeen ROP-tulosten määrä. Jos ROP-tuloksia on yhtä monta, ratkaisee se minkä tasoisesta näyttelystä tulos on. Ensin otetaan huomioon KV- ja erikoisnäyttelyt, sen jälkeen KR-näyttelyt ja viimeisenä pentu- ja ryhmänäyttelyt.
 1. Eri suorituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaan. Pisteet lasketaan vain parhaasta sijoituksesta/näyttely. Urokset ja nartut kilpailevat samasta vuoden pentukoira -arvosta.
 1. Kilpailuun lasketaan mukaan kymmenen parhaan lunnikoiran tulokset.
 1. Jokainen omistaja lähettää itse pistetiedot (näyttelyn tyyppi, aika ja paikka, tuomari, saatu tulos ja pistemäärä) SLY:n sihteerille, joka tarkastaa pisteet. Tiedot näyttelytuloksista on lähetettävä kilpailuvuoden jälkeisen tammikuun viimeiseen päivään mennessä.
 1. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa SLY:n yleiskokouksessa. Yleiskokous päättää myös sen, milloin uudet säännöt astuvat voimaan.

            VUODEN PENTU –kilpailun pistetaulukko

TULOSerikoisnäyttely ja kansainväliset näyttelytkansalliset kaikkien rotujen näyttelytkiintiöerikois- näyttelyt (ryhmänäyttelyt), pentunäyttelyt
BIS-PEN 116 16
BIS-PEN 215 15
BIS-PEN 314 14
BIS-PEN 413 13
RYP 1  12
RYP 2  11
RYP 3  10
RYP 4  9
ROP-PEN877
VSP-PEN766
PEN 1655
PEN 2544
PEN 3433
PEN 4322
KP111