Yhdistys tiedottaa

1.3.2023

VUOSIKOKOUS 2023

KOKOUSKUTSU

Aika: lauantai 18.3.2023, klo 12-14
Paikka: ABC Tiiriö Hämeenlinna kokoustila, Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
9. päätetään vuoden 2024 jäsenmaksuista
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi toimintakaudeksi 2023-2024
11. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan varajäsenet
12. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
13. tarkistetaan tarvitaanko näyttelykoirakilpailujen pisteisiin muutoksia SKL:n näyttelysääntöjen uudistusten myötä
14. muut asiat
15. kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Vuosikokouksen yhteydessä palkitaan vuoden 2022 näyttelykoirat.

MATERIAALIA LUNNIKOIRALEHTEEN

Lunnikoiralehteen kaivataan juttuja ja kuvia julkaistaviksi. Kaikenlaiset tekstit ovat tervetulleita (näyttely/kisatarinat, omia kokemuksia yms.)

Aineisto lehteen 1/2023 toimitettava Eija Keskiselle 1.5.2023 mennessä sähköpostitse eija.keskinen(at)pp.inet.fi

Muistattehan myös lähettää näyttely- ja agility- ym. tuloksianne lehdessä julkaisua varten.

Näyttelytuloksia ja muita tuloksia vastaanottaa Eija Keskinen, eija.keskinen(at)pp.inet.fi